ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
150
163
313
23
อบ.2
531
521
1,052
94
อบ.3
520
525
1,045
95
รวม อบ.
1,201
1,209
2,410
212
ป.1
786
675
1,461
102
ป.2
678
666
1,344
102
ป.3
609
648
1,257
100
ป.4
696
589
1,285
99
ป.5
684
594
1,278
98
ป.6
710
627
1,337
99
รวมประถม
4,163
3,799
7,962
600
ม.1
142
124
266
20
ม.2
153
143
296
21
ม.3
143
127
270
21
รวมมัธยมต้น
438
394
832
62
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,802
5,402
11,204
874
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...