ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
151
169
320
33
อบ.2
493
498
991
105
อบ.3
616
560
1,176
110
รวม อบ.
1,260
1,227
2,487
248
ป.1
722
683
1,405
117
ป.2
654
642
1,296
118
ป.3
690
608
1,298
116
ป.4
691
600
1,291
117
ป.5
714
638
1,352
115
ป.6
699
635
1,334
117
รวมประถม
4,170
3,806
7,976
700
ม.1
155
145
300
21
ม.2
156
134
290
21
ม.3
153
142
295
21
รวมมัธยมต้น
464
421
885
63
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,894
5,454
11,348
1,011
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...