ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
101
125
226
27
อบ.2
516
462
978
92
อบ.3
536
501
1,037
91
รวม อบ.
1,153
1,088
2,241
210
ป.1
657
627
1,284
92
ป.2
597
578
1,175
90
ป.3
641
567
1,208
91
ป.4
657
564
1,221
88
ป.5
572
549
1,121
92
ป.6
647
525
1,172
91
รวมประถม
3,771
3,410
7,181
544
ม.1
218
228
446
21
ม.2
214
225
439
21
ม.3
180
236
416
21
รวมมัธยมต้น
612
689
1,301
63
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,536
5,187
10,723
817
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...