ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
113
97
210
26
อบ.2
436
489
925
81
อบ.3
548
493
1,041
85
รวม อบ.
1,097
1,079
2,176
192
ป.1
609
561
1,170
83
ป.2
640
629
1,269
83
ป.3
606
561
1,167
83
ป.4
640
574
1,214
83
ป.5
664
561
1,225
83
ป.6
568
547
1,115
85
รวมประถม
3,727
3,433
7,160
500
ม.1
230
211
441
21
ม.2
184
225
409
21
ม.3
188
215
403
21
รวมมัธยมต้น
602
651
1,253
63
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,426
5,163
10,589
755
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...