ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
300
307
607
26
อบ.2
689
659
1,348
101
อบ.3
772
793
1,565
107
รวม อบ.
1,761
1,759
3,520
234
ป.1
976
929
1,905
119
ป.2
990
1,043
2,033
118
ป.3
1,023
961
1,984
122
ป.4
1,030
967
1,997
122
ป.5
963
957
1,920
120
ป.6
974
901
1,875
122
รวมประถม
5,956
5,758
11,714
723
ม.1
214
181
395
24
ม.2
199
151
350
24
ม.3
180
178
358
24
รวมมัธยมต้น
593
510
1,103
72
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,310
8,027
16,337
1,029
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...