ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
156
153
309
31
อบ.2
578
545
1,123
112
อบ.3
638
605
1,243
111
รวม อบ.
1,372
1,303
2,675
254
ป.1
729
710
1,439
117
ป.2
737
685
1,422
114
ป.3
652
661
1,313
112
ป.4
661
659
1,320
114
ป.5
646
647
1,293
112
ป.6
758
684
1,442
114
รวมประถม
4,183
4,046
8,229
683
ม.1
268
180
448
33
ม.2
281
225
506
33
ม.3
300
201
501
33
รวมมัธยมต้น
849
606
1,455
99
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
6,404
5,955
12,359
1,036
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...