ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
333
312
645
76
อบ.3
367
383
750
81
รวม อบ.
700
695
1,395
157
ป.1
434
395
829
85
ป.2
404
404
808
87
ป.3
410
368
778
94
ป.4
399
384
783
92
ป.5
407
410
817
92
ป.6
461
411
872
96
รวมประถม
2,515
2,372
4,887
546
ม.1
112
97
209
12
ม.2
98
96
194
11
ม.3
113
71
184
11
รวมมัธยมต้น
323
264
587
34
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
3,538
3,331
6,869
737
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...