ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
354
296
650
77
อบ.3
346
323
669
78
รวม อบ.
700
619
1,319
155
ป.1
386
396
782
82
ป.2
411
385
796
84
ป.3
403
406
809
87
ป.4
404
375
779
92
ป.5
396
379
775
92
ป.6
407
410
817
90
รวมประถม
2,407
2,351
4,758
527
ม.1
94
74
168
12
ม.2
110
98
208
12
ม.3
98
96
194
11
รวมมัธยมต้น
302
268
570
35
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
3,409
3,238
6,647
717
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...