ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
27
18
45
2
อบ.2
413
366
779
76
อบ.3
452
386
838
80
รวม อบ.
892
770
1,662
158
ป.1
456
401
857
75
ป.2
484
453
937
77
ป.3
457
427
884
76
ป.4
468
456
924
78
ป.5
429
370
799
78
ป.6
489
487
976
78
รวมประถม
2,783
2,594
5,377
462
ม.1
221
216
437
24
ม.2
225
200
425
26
ม.3
202
194
396
25
รวมมัธยมต้น
648
610
1,258
75
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,323
3,974
8,297
695
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...