ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
110
115
225
18
อบ.2
447
412
859
99
อบ.3
459
457
916
100
รวม อบ.
1,016
984
2,000
217
ป.1
673
632
1,305
118
ป.2
666
637
1,303
118
ป.3
681
652
1,333
117
ป.4
683
667
1,350
119
ป.5
713
690
1,403
120
ป.6
808
720
1,528
121
รวมประถม
4,224
3,998
8,222
713
ม.1
160
109
269
21
ม.2
121
138
259
21
ม.3
155
128
283
20
รวมมัธยมต้น
436
375
811
62
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,676
5,357
11,033
992
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...