ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
107
107
214
18
อบ.2
698
626
1,324
116
อบ.3
882
825
1,707
135
รวม อบ.
1,687
1,558
3,245
269
ป.1
1,153
1,062
2,215
179
ป.2
1,122
990
2,112
172
ป.3
1,036
1,012
2,048
179
ป.4
1,143
1,007
2,150
177
ป.5
1,118
1,008
2,126
176
ป.6
1,126
1,050
2,176
182
รวมประถม
6,698
6,129
12,827
1,065
ม.1
234
228
462
40
ม.2
263
239
502
42
ม.3
258
244
502
40
รวมมัธยมต้น
755
711
1,466
122
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,140
8,398
17,538
1,456
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...