ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
55
40
95
14
อบ.2
895
799
1,694
149
อบ.3
929
915
1,844
151
รวม อบ.
1,879
1,754
3,633
314
ป.1
1,172
1,109
2,281
161
ป.2
1,021
974
1,995
160
ป.3
982
957
1,939
159
ป.4
1,018
965
1,983
156
ป.5
1,029
919
1,948
156
ป.6
1,057
962
2,019
154
รวมประถม
6,279
5,886
12,165
946
ม.1
311
312
623
34
ม.2
285
297
582
37
ม.3
233
273
506
37
รวมมัธยมต้น
829
882
1,711
108
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,987
8,522
17,509
1,368
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...