ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
117
101
218
24
อบ.2
393
358
751
82
อบ.3
472
426
898
84
รวม อบ.
982
885
1,867
190
ป.1
566
519
1,085
92
ป.2
488
463
951
86
ป.3
578
497
1,075
88
ป.4
559
508
1,067
90
ป.5
599
551
1,150
91
ป.6
615
613
1,228
90
รวมประถม
3,405
3,151
6,556
537
ม.1
203
156
359
28
ม.2
184
171
355
27
ม.3
188
201
389
27
รวมมัธยมต้น
575
528
1,103
82
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,962
4,564
9,526
809
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...