ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
83
94
177
16
อบ.2
396
361
757
77
อบ.3
423
380
803
81
รวม อบ.
902
835
1,737
174
ป.1
570
482
1,052
90
ป.2
554
507
1,061
88
ป.3
501
475
976
85
ป.4
591
498
1,089
87
ป.5
565
503
1,068
91
ป.6
609
555
1,164
90
รวมประถม
3,390
3,020
6,410
531
ม.1
194
156
350
27
ม.2
181
141
322
27
ม.3
176
164
340
27
รวมมัธยมต้น
551
461
1,012
81
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,843
4,316
9,159
786
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...