ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
85
71
156
13
อบ.2
709
653
1,362
133
อบ.3
763
732
1,495
129
รวม อบ.
1,557
1,456
3,013
275
ป.1
930
948
1,878
144
ป.2
929
870
1,799
135
ป.3
923
821
1,744
137
ป.4
909
826
1,735
142
ป.5
960
840
1,800
143
ป.6
945
883
1,828
144
รวมประถม
5,596
5,188
10,784
845
ม.1
288
203
491
34
ม.2
294
262
556
35
ม.3
287
266
553
35
รวมมัธยมต้น
869
731
1,600
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,022
7,375
15,397
1,224
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...