ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
66
68
134
11
อบ.2
686
622
1,308
118
อบ.3
752
708
1,460
121
รวม อบ.
1,504
1,398
2,902
250
ป.1
868
814
1,682
128
ป.2
905
926
1,831
130
ป.3
941
865
1,806
129
ป.4
929
816
1,745
129
ป.5
907
822
1,729
128
ป.6
955
850
1,805
132
รวมประถม
5,505
5,093
10,598
776
ม.1
265
224
489
34
ม.2
277
190
467
34
ม.3
270
262
532
35
รวมมัธยมต้น
812
676
1,488
103
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,821
7,167
14,988
1,129
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...