ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
128
112
240
23
อบ.2
790
785
1,575
112
อบ.3
876
809
1,685
108
รวม อบ.
1,794
1,706
3,500
243
ป.1
1,330
1,171
2,501
132
ป.2
1,206
1,100
2,306
129
ป.3
1,243
1,076
2,319
131
ป.4
1,181
1,083
2,264
127
ป.5
1,170
1,172
2,342
126
ป.6
1,198
1,093
2,291
126
รวมประถม
7,328
6,695
14,023
771
ม.1
304
272
576
29
ม.2
273
259
532
30
ม.3
242
245
487
28
รวมมัธยมต้น
819
776
1,595
87
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,941
9,177
19,118
1,101
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...