ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
163
153
316
28
อบ.2
763
730
1,493
110
อบ.3
837
802
1,639
110
รวม อบ.
1,763
1,685
3,448
248
ป.1
1,334
1,216
2,550
133
ป.2
1,242
1,160
2,402
130
ป.3
1,198
1,093
2,291
127
ป.4
1,262
1,062
2,324
130
ป.5
1,161
1,089
2,250
128
ป.6
1,173
1,184
2,357
127
รวมประถม
7,370
6,804
14,174
775
ม.1
288
223
511
30
ม.2
279
263
542
29
ม.3
261
254
515
29
รวมมัธยมต้น
828
740
1,568
88
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,961
9,229
19,190
1,111
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...