ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
127
132
259
38
อบ.2
1,319
1,224
2,543
175
อบ.3
1,207
1,135
2,342
171
รวม อบ.
2,653
2,491
5,144
384
ป.1
1,611
1,400
3,011
192
ป.2
1,437
1,313
2,750
185
ป.3
1,363
1,221
2,584
180
ป.4
1,294
1,292
2,586
175
ป.5
1,379
1,164
2,543
178
ป.6
1,348
1,274
2,622
181
รวมประถม
8,432
7,664
16,096
1,091
ม.1
627
559
1,186
59
ม.2
573
545
1,118
60
ม.3
524
520
1,044
60
รวมมัธยมต้น
1,724
1,624
3,348
179
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,809
11,779
24,588
1,654
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...