ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
264
251
515
60
อบ.2
1,158
1,063
2,221
170
อบ.3
1,302
1,146
2,448
175
รวม อบ.
2,724
2,460
5,184
405
ป.1
1,544
1,342
2,886
183
ป.2
1,431
1,283
2,714
186
ป.3
1,352
1,268
2,620
181
ป.4
1,344
1,181
2,525
173
ป.5
1,242
1,256
2,498
177
ป.6
1,279
1,118
2,397
174
รวมประถม
8,192
7,448
15,640
1,074
ม.1
646
528
1,174
58
ม.2
525
530
1,055
59
ม.3
527
495
1,022
58
รวมมัธยมต้น
1,698
1,553
3,251
175
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,614
11,461
24,075
1,654
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...