ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
242
219
461
53
อบ.2
1,091
1,052
2,143
162
อบ.3
1,205
1,118
2,323
170
รวม อบ.
2,538
2,389
4,927
385
ป.1
1,555
1,327
2,882
188
ป.2
1,352
1,250
2,602
174
ป.3
1,345
1,253
2,598
177
ป.4
1,324
1,225
2,549
177
ป.5
1,298
1,146
2,444
166
ป.6
1,165
1,213
2,378
171
รวมประถม
8,039
7,414
15,453
1,053
ม.1
583
523
1,106
59
ม.2
561
496
1,057
57
ม.3
437
486
923
57
รวมมัธยมต้น
1,581
1,505
3,086
173
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,158
11,308
23,466
1,611
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...