ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
259
214
473
67
อบ.2
750
641
1,391
172
อบ.3
726
746
1,472
171
รวม อบ.
1,735
1,601
3,336
410
ป.1
903
838
1,741
179
ป.2
919
866
1,785
175
ป.3
871
749
1,620
173
ป.4
883
789
1,672
169
ป.5
863
754
1,617
169
ป.6
847
818
1,665
167
รวมประถม
5,286
4,814
10,100
1,032
ม.1
564
530
1,094
50
ม.2
516
562
1,078
46
ม.3
492
568
1,060
49
รวมมัธยมต้น
1,572
1,660
3,232
145
ม.4
53
73
126
5
ม.5
36
92
128
6
ม.6
31
67
98
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
120
232
352
16
รวมทั้งหมด
8,713
8,307
17,020
1,603
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...