ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
177
185
362
53
อบ.2
1,036
912
1,948
171
อบ.3
1,145
1,116
2,261
170
รวม อบ.
2,358
2,213
4,571
394
ป.1
1,329
1,105
2,434
172
ป.2
1,170
1,113
2,283
174
ป.3
1,223
1,149
2,372
179
ป.4
1,199
1,076
2,275
173
ป.5
1,305
1,165
2,470
178
ป.6
1,320
1,167
2,487
182
รวมประถม
7,546
6,775
14,321
1,058
ม.1
486
287
773
35
ม.2
392
301
693
33
ม.3
389
275
664
33
รวมมัธยมต้น
1,267
863
2,130
101
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,171
9,851
21,022
1,553
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...