ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
91
78
169
21
อบ.2
938
907
1,845
138
อบ.3
953
906
1,859
142
รวม อบ.
1,982
1,891
3,873
301
ป.1
1,136
1,057
2,193
144
ป.2
1,107
1,045
2,152
142
ป.3
1,047
993
2,040
139
ป.4
1,123
1,050
2,173
143
ป.5
1,144
1,030
2,174
141
ป.6
1,152
1,062
2,214
143
รวมประถม
6,709
6,237
12,946
852
ม.1
389
267
656
34
ม.2
327
294
621
34
ม.3
322
263
585
34
รวมมัธยมต้น
1,038
824
1,862
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,729
8,952
18,681
1,255
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...