ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
236
256
492
50
อบ.2
1,303
1,180
2,483
213
อบ.3
1,506
1,295
2,801
212
รวม อบ.
3,045
2,731
5,776
475
ป.1
1,690
1,597
3,287
223
ป.2
1,763
1,638
3,401
222
ป.3
1,775
1,569
3,344
223
ป.4
1,824
1,625
3,449
222
ป.5
1,808
1,695
3,503
222
ป.6
1,816
1,733
3,549
220
รวมประถม
10,676
9,857
20,533
1,332
ม.1
621
454
1,075
51
ม.2
559
519
1,078
51
ม.3
589
469
1,058
52
รวมมัธยมต้น
1,769
1,442
3,211
154
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,490
14,030
29,520
1,961
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...