ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
198
199
397
38
อบ.2
1,471
1,262
2,733
211
อบ.3
1,516
1,444
2,960
214
รวม อบ.
3,185
2,905
6,090
463
ป.1
1,795
1,635
3,430
223
ป.2
1,754
1,552
3,306
223
ป.3
1,794
1,602
3,396
223
ป.4
1,807
1,687
3,494
223
ป.5
1,829
1,736
3,565
219
ป.6
1,956
1,713
3,669
220
รวมประถม
10,935
9,925
20,860
1,331
ม.1
638
561
1,199
53
ม.2
667
511
1,178
52
ม.3
583
456
1,039
53
รวมมัธยมต้น
1,888
1,528
3,416
158
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,008
14,358
30,366
1,952
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...