ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
285
282
567
80
อบ.2
1,100
1,047
2,147
188
อบ.3
1,183
1,075
2,258
189
รวม อบ.
2,568
2,404
4,972
457
ป.1
1,317
1,249
2,566
191
ป.2
1,292
1,279
2,571
188
ป.3
1,306
1,156
2,462
188
ป.4
1,332
1,177
2,509
187
ป.5
1,369
1,234
2,603
189
ป.6
1,319
1,266
2,585
190
รวมประถม
7,935
7,361
15,296
1,133
ม.1
606
448
1,054
49
ม.2
536
455
991
50
ม.3
481
445
926
52
รวมมัธยมต้น
1,623
1,348
2,971
151
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,126
11,113
23,239
1,741
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...