ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
361
353
714
88
อบ.2
1,197
1,114
2,311
189
อบ.3
1,261
1,238
2,499
191
รวม อบ.
2,819
2,705
5,524
468
ป.1
1,337
1,287
2,624
190
ป.2
1,338
1,172
2,510
190
ป.3
1,334
1,185
2,519
188
ป.4
1,370
1,236
2,606
190
ป.5
1,336
1,270
2,606
191
ป.6
1,295
1,260
2,555
190
รวมประถม
8,010
7,410
15,420
1,139
ม.1
621
475
1,096
49
ม.2
556
490
1,046
52
ม.3
455
392
847
50
รวมมัธยมต้น
1,632
1,357
2,989
151
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,461
11,472
23,933
1,758
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...