ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
85
66
151
12
อบ.2
836
784
1,620
110
อบ.3
824
770
1,594
121
รวม อบ.
1,745
1,620
3,365
243
ป.1
918
780
1,698
122
ป.2
886
801
1,687
122
ป.3
935
832
1,767
120
ป.4
937
852
1,789
119
ป.5
946
852
1,798
118
ป.6
917
824
1,741
122
รวมประถม
5,539
4,941
10,480
723
ม.1
497
394
891
36
ม.2
437
364
801
36
ม.3
382
334
716
35
รวมมัธยมต้น
1,316
1,092
2,408
107
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,600
7,653
16,253
1,073
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...