ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
144
160
304
26
อบ.2
761
705
1,466
112
อบ.3
835
779
1,614
116
รวม อบ.
1,740
1,644
3,384
254
ป.1
946
850
1,796
123
ป.2
865
753
1,618
118
ป.3
867
799
1,666
121
ป.4
940
817
1,757
118
ป.5
935
853
1,788
116
ป.6
932
841
1,773
118
รวมประถม
5,485
4,913
10,398
714
ม.1
419
310
729
35
ม.2
479
387
866
37
ม.3
384
337
721
35
รวมมัธยมต้น
1,282
1,034
2,316
107
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,507
7,591
16,098
1,075
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...