ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
142
109
251
20
อบ.2
736
697
1,433
110
อบ.3
753
678
1,431
112
รวม อบ.
1,631
1,484
3,115
242
ป.1
891
832
1,723
120
ป.2
900
812
1,712
118
ป.3
842
757
1,599
117
ป.4
858
783
1,641
120
ป.5
936
805
1,741
117
ป.6
921
848
1,769
117
รวมประถม
5,348
4,837
10,185
709
ม.1
394
305
699
35
ม.2
388
286
674
34
ม.3
436
363
799
36
รวมมัธยมต้น
1,218
954
2,172
105
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,197
7,275
15,472
1,056
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...