ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
157
154
311
37
อบ.2
914
839
1,753
160
อบ.3
956
833
1,789
168
รวม อบ.
2,027
1,826
3,853
365
ป.1
1,265
1,122
2,387
178
ป.2
1,193
1,152
2,345
178
ป.3
1,213
1,121
2,334
178
ป.4
1,267
1,178
2,445
181
ป.5
1,297
1,153
2,450
182
ป.6
1,225
1,172
2,397
178
รวมประถม
7,460
6,898
14,358
1,075
ม.1
406
270
676
37
ม.2
386
267
653
36
ม.3
400
291
691
37
รวมมัธยมต้น
1,192
828
2,020
110
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,679
9,552
20,231
1,550
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...