ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
147
140
287
43
อบ.2
1,008
977
1,985
131
อบ.3
1,175
1,072
2,247
136
รวม อบ.
2,330
2,189
4,519
310
ป.1
1,252
1,191
2,443
139
ป.2
1,308
1,164
2,472
139
ป.3
1,214
1,206
2,420
141
ป.4
1,273
1,148
2,421
137
ป.5
1,236
1,194
2,430
139
ป.6
1,299
1,251
2,550
139
รวมประถม
7,582
7,154
14,736
834
ม.1
603
447
1,050
46
ม.2
463
387
850
41
ม.3
466
349
815
42
รวมมัธยมต้น
1,532
1,183
2,715
129
ม.4
10
4
14
1
ม.5
5
2
7
1
ม.6
11
9
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
15
41
3
รวมทั้งหมด
11,470
10,541
22,011
1,276
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...