ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
240
219
459
39
อบ.2
958
919
1,877
130
อบ.3
1,060
961
2,021
134
รวม อบ.
2,258
2,099
4,357
303
ป.1
1,133
969
2,102
137
ป.2
1,004
986
1,990
137
ป.3
1,020
994
2,014
136
ป.4
1,088
981
2,069
137
ป.5
1,113
1,001
2,114
136
ป.6
1,076
1,034
2,110
136
รวมประถม
6,434
5,965
12,399
819
ม.1
655
591
1,246
60
ม.2
664
596
1,260
60
ม.3
540
531
1,071
58
รวมมัธยมต้น
1,859
1,718
3,577
178
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,551
9,782
20,333
1,300
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...