ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
90
86
176
21
อบ.2
958
906
1,864
163
อบ.3
1,056
943
1,999
163
รวม อบ.
2,104
1,935
4,039
347
ป.1
1,217
1,101
2,318
172
ป.2
1,193
1,090
2,283
169
ป.3
1,083
983
2,066
169
ป.4
1,147
994
2,141
165
ป.5
1,175
1,064
2,239
166
ป.6
1,170
1,059
2,229
167
รวมประถม
6,985
6,291
13,276
1,008
ม.1
712
599
1,311
74
ม.2
775
530
1,305
74
ม.3
645
503
1,148
72
รวมมัธยมต้น
2,132
1,632
3,764
220
ม.4
22
33
55
3
ม.5
17
15
32
3
ม.6
15
20
35
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
54
68
122
9
รวมทั้งหมด
11,275
9,926
21,201
1,584
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...