ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
186
162
348
35
อบ.2
821
702
1,523
134
อบ.3
818
766
1,584
137
รวม อบ.
1,825
1,630
3,455
306
ป.1
962
876
1,838
142
ป.2
988
937
1,925
143
ป.3
993
867
1,860
143
ป.4
1,047
904
1,951
144
ป.5
1,066
920
1,986
143
ป.6
1,050
997
2,047
143
รวมประถม
6,106
5,501
11,607
858
ม.1
413
324
737
38
ม.2
375
315
690
38
ม.3
355
304
659
36
รวมมัธยมต้น
1,143
943
2,086
112
ม.4
4
4
8
1
ม.5
3
3
6
1
ม.6
8
7
15
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
14
29
3
รวมทั้งหมด
9,089
8,088
17,177
1,279
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...