ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
925
835
1,760
145
อบ.2
924
805
1,729
148
รวม อบ.
1,849
1,640
3,489
293
ป.1
1,022
894
1,916
147
ป.2
929
887
1,816
152
ป.3
994
885
1,879
156
ป.4
1,036
928
1,964
157
ป.5
1,051
939
1,990
153
ป.6
1,046
921
1,967
157
รวมประถม
6,078
5,454
11,532
922
ม.1
469
394
863
46
ม.2
389
320
709
44
ม.3
396
302
698
45
รวมมัธยมต้น
1,254
1,016
2,270
135
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,181
8,110
17,291
1,350
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
Loading...