ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
257
222
479
55
อบ.2
781
772
1,553
131
อบ.3
904
866
1,770
136
รวม อบ.
1,942
1,860
3,802
322
ป.1
993
879
1,872
134
ป.2
950
821
1,771
135
ป.3
997
866
1,863
136
ป.4
934
879
1,813
134
ป.5
1,004
891
1,895
138
ป.6
1,029
916
1,945
136
รวมประถม
5,907
5,252
11,159
813
ม.1
492
364
856
45
ม.2
436
322
758
47
ม.3
389
342
731
46
รวมมัธยมต้น
1,317
1,028
2,345
138
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,166
8,140
17,306
1,273
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...