ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
224
256
480
58
อบ.2
891
851
1,742
138
อบ.3
933
823
1,756
137
รวม อบ.
2,048
1,930
3,978
333
ป.1
987
841
1,828
142
ป.2
1,000
871
1,871
140
ป.3
930
887
1,817
140
ป.4
993
889
1,882
142
ป.5
1,041
923
1,964
141
ป.6
1,026
936
1,962
141
รวมประถม
5,977
5,347
11,324
846
ม.1
464
342
806
47
ม.2
409
358
767
46
ม.3
378
299
677
44
รวมมัธยมต้น
1,251
999
2,250
137
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,276
8,276
17,552
1,316
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...