ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
211
195
406
45
อบ.2
784
724
1,508
128
อบ.3
812
771
1,583
131
รวม อบ.
1,807
1,690
3,497
304
ป.1
931
883
1,814
134
ป.2
974
849
1,823
131
ป.3
945
825
1,770
132
ป.4
990
862
1,852
133
ป.5
947
878
1,825
132
ป.6
971
857
1,828
134
รวมประถม
5,758
5,154
10,912
796
ม.1
456
315
771
45
ม.2
471
350
821
45
ม.3
396
302
698
46
รวมมัธยมต้น
1,323
967
2,290
136
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,888
7,811
16,699
1,236
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...