ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
228
200
428
54
อบ.2
880
827
1,707
144
อบ.3
1,031
976
2,007
149
รวม อบ.
2,139
2,003
4,142
347
ป.1
1,201
1,031
2,232
157
ป.2
1,098
995
2,093
156
ป.3
1,091
1,008
2,099
155
ป.4
1,124
1,051
2,175
158
ป.5
1,206
1,091
2,297
157
ป.6
1,217
1,108
2,325
159
รวมประถม
6,937
6,284
13,221
942
ม.1
601
454
1,055
50
ม.2
537
458
995
50
ม.3
513
432
945
49
รวมมัธยมต้น
1,651
1,344
2,995
149
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,727
9,631
20,358
1,438
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...