ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
140
107
247
26
อบ.2
787
777
1,564
145
อบ.3
898
858
1,756
142
รวม อบ.
1,825
1,742
3,567
313
ป.1
1,143
1,064
2,207
152
ป.2
1,172
1,029
2,201
152
ป.3
1,084
1,002
2,086
152
ป.4
1,120
1,012
2,132
153
ป.5
1,109
1,059
2,168
151
ป.6
1,199
1,087
2,286
151
รวมประถม
6,827
6,253
13,080
911
ม.1
568
452
1,020
50
ม.2
550
424
974
50
ม.3
478
423
901
48
รวมมัธยมต้น
1,596
1,299
2,895
148
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,248
9,294
19,542
1,372
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...