ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
397
351
748
77
อบ.2
1,276
1,226
2,502
195
อบ.3
1,261
1,172
2,433
195
รวม อบ.
2,934
2,749
5,683
467
ป.1
1,569
1,462
3,031
201
ป.2
1,594
1,475
3,069
204
ป.3
1,414
1,377
2,791
199
ป.4
1,478
1,439
2,917
200
ป.5
1,560
1,443
3,003
197
ป.6
1,635
1,420
3,055
201
รวมประถม
9,250
8,616
17,866
1,202
ม.1
878
646
1,524
75
ม.2
781
635
1,416
74
ม.3
746
657
1,403
73
รวมมัธยมต้น
2,405
1,938
4,343
222
ม.4
2
9
11
1
ม.5
2
5
7
1
ม.6
1
9
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5
23
28
3
รวมทั้งหมด
14,594
13,326
27,920
1,894
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...