ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
229
171
400
40
อบ.2
1,204
1,134
2,338
160
อบ.3
1,350
1,225
2,575
160
รวม อบ.
2,783
2,530
5,313
360
ป.1
1,481
1,284
2,765
165
ป.2
1,253
1,179
2,432
159
ป.3
1,315
1,182
2,497
160
ป.4
1,359
1,245
2,604
164
ป.5
1,420
1,224
2,644
160
ป.6
1,364
1,281
2,645
162
รวมประถม
8,192
7,395
15,587
970
ม.1
521
384
905
43
ม.2
484
357
841
43
ม.3
435
301
736
40
รวมมัธยมต้น
1,440
1,042
2,482
126
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,415
10,967
23,382
1,456
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...