ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
230
197
427
40
อบ.2
1,143
1,079
2,222
156
อบ.3
1,193
1,105
2,298
160
รวม อบ.
2,566
2,381
4,947
356
ป.1
1,425
1,265
2,690
162
ป.2
1,336
1,192
2,528
160
ป.3
1,210
1,164
2,374
158
ป.4
1,303
1,169
2,472
157
ป.5
1,343
1,242
2,585
161
ป.6
1,384
1,182
2,566
161
รวมประถม
8,001
7,214
15,215
959
ม.1
498
381
879
42
ม.2
479
351
830
42
ม.3
414
327
741
41
รวมมัธยมต้น
1,391
1,059
2,450
125
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,958
10,654
22,612
1,440
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...