ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
288
281
569
43
อบ.2
1,229
1,111
2,340
157
อบ.3
1,233
1,185
2,418
158
รวม อบ.
2,750
2,577
5,327
358
ป.1
1,484
1,295
2,779
160
ป.2
1,356
1,273
2,629
155
ป.3
1,346
1,196
2,542
156
ป.4
1,297
1,215
2,512
154
ป.5
1,375
1,252
2,627
153
ป.6
1,403
1,344
2,747
155
รวมประถม
8,261
7,575
15,836
933
ม.1
510
474
984
44
ม.2
471
410
881
41
ม.3
443
446
889
39
รวมมัธยมต้น
1,424
1,330
2,754
124
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,435
11,482
23,917
1,415
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...