ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
241
210
451
34
อบ.2
1,155
1,133
2,288
151
อบ.3
1,261
1,143
2,404
156
รวม อบ.
2,657
2,486
5,143
341
ป.1
1,417
1,287
2,704
154
ป.2
1,404
1,242
2,646
155
ป.3
1,366
1,280
2,646
154
ป.4
1,324
1,192
2,516
153
ป.5
1,305
1,215
2,520
150
ป.6
1,373
1,250
2,623
152
รวมประถม
8,189
7,466
15,655
918
ม.1
523
448
971
42
ม.2
454
461
915
41
ม.3
426
382
808
40
รวมมัธยมต้น
1,403
1,291
2,694
123
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,249
11,243
23,492
1,382
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...