ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
27
36
63
8
อบ.2
1,086
989
2,075
148
อบ.3
1,211
1,076
2,287
152
รวม อบ.
2,324
2,101
4,425
308
ป.1
1,287
1,200
2,487
152
ป.2
1,170
1,175
2,345
152
ป.3
1,313
1,227
2,540
156
ป.4
1,309
1,225
2,534
155
ป.5
1,322
1,236
2,558
152
ป.6
1,268
1,294
2,562
154
รวมประถม
7,669
7,357
15,026
921
ม.1
317
243
560
25
ม.2
310
266
576
26
ม.3
271
234
505
26
รวมมัธยมต้น
898
743
1,641
77
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,891
10,201
21,092
1,306
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...