ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
37
56
7
อบ.2
968
958
1,926
148
อบ.3
1,118
984
2,102
147
รวม อบ.
2,105
1,979
4,084
302
ป.1
1,266
1,127
2,393
153
ป.2
1,276
1,160
2,436
152
ป.3
1,158
1,168
2,326
149
ป.4
1,327
1,226
2,553
153
ป.5
1,313
1,235
2,548
152
ป.6
1,306
1,239
2,545
149
รวมประถม
7,646
7,155
14,801
908
ม.1
267
225
492
24
ม.2
276
228
504
25
ม.3
286
243
529
26
รวมมัธยมต้น
829
696
1,525
75
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,580
9,830
20,410
1,285
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...