ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
13
32
5
อบ.2
1,002
906
1,908
146
อบ.3
993
987
1,980
148
รวม อบ.
2,014
1,906
3,920
299
ป.1
1,204
1,046
2,250
152
ป.2
1,249
1,121
2,370
153
ป.3
1,278
1,152
2,430
153
ป.4
1,165
1,158
2,323
148
ป.5
1,311
1,227
2,538
153
ป.6
1,299
1,241
2,540
153
รวมประถม
7,506
6,945
14,451
912
ม.1
296
221
517
25
ม.2
235
218
453
24
ม.3
258
209
467
25
รวมมัธยมต้น
789
648
1,437
74
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,309
9,499
19,808
1,285
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...