ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
258
207
465
51
อบ.2
1,095
1,066
2,161
150
อบ.3
1,236
1,135
2,371
149
รวม อบ.
2,589
2,408
4,997
350
ป.1
1,366
1,232
2,598
157
ป.2
1,235
1,150
2,385
153
ป.3
1,289
1,186
2,475
151
ป.4
1,313
1,130
2,443
151
ป.5
1,274
1,198
2,472
148
ป.6
1,370
1,245
2,615
151
รวมประถม
7,847
7,141
14,988
911
ม.1
361
306
667
29
ม.2
332
251
583
30
ม.3
326
297
623
30
รวมมัธยมต้น
1,019
854
1,873
89
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,455
10,403
21,858
1,350
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...