ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
194
200
394
44
อบ.2
1,143
1,001
2,144
151
อบ.3
1,127
1,093
2,220
149
รวม อบ.
2,464
2,294
4,758
344
ป.1
1,336
1,204
2,540
155
ป.2
1,293
1,207
2,500
153
ป.3
1,230
1,147
2,377
153
ป.4
1,273
1,154
2,427
147
ป.5
1,337
1,137
2,474
149
ป.6
1,252
1,189
2,441
148
รวมประถม
7,721
7,038
14,759
905
ม.1
390
305
695
30
ม.2
336
299
635
30
ม.3
292
230
522
30
รวมมัธยมต้น
1,018
834
1,852
90
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,203
10,166
21,369
1,339
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...