ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
325
284
609
64
อบ.2
937
889
1,826
132
อบ.3
1,010
938
1,948
135
รวม อบ.
2,272
2,111
4,383
331
ป.1
1,161
1,107
2,268
147
ป.2
1,108
1,112
2,220
144
ป.3
1,153
1,128
2,281
145
ป.4
1,227
1,064
2,291
144
ป.5
1,247
1,116
2,363
145
ป.6
1,290
1,208
2,498
148
รวมประถม
7,186
6,735
13,921
873
ม.1
275
212
487
28
ม.2
251
188
439
27
ม.3
213
163
376
28
รวมมัธยมต้น
739
563
1,302
83
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,197
9,409
19,606
1,287
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...