ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
228
227
455
51
อบ.2
897
841
1,738
133
อบ.3
982
916
1,898
136
รวม อบ.
2,107
1,984
4,091
320
ป.1
1,189
1,064
2,253
147
ป.2
1,129
1,108
2,237
145
ป.3
1,108
1,087
2,195
144
ป.4
1,162
1,144
2,306
145
ป.5
1,220
1,054
2,274
144
ป.6
1,229
1,108
2,337
146
รวมประถม
7,037
6,565
13,602
871
ม.1
267
209
476
27
ม.2
228
193
421
28
ม.3
230
167
397
27
รวมมัธยมต้น
725
569
1,294
82
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,869
9,118
18,987
1,273
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...