ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
555
508
1,063
68
อบ.2
1,731
1,573
3,304
167
อบ.3
1,947
1,705
3,652
171
รวม อบ.
4,233
3,786
8,019
406
ป.1
2,085
1,986
4,071
180
ป.2
1,926
1,730
3,656
169
ป.3
1,998
1,762
3,760
171
ป.4
2,030
1,818
3,848
173
ป.5
2,066
1,926
3,992
171
ป.6
2,134
1,923
4,057
174
รวมประถม
12,239
11,145
23,384
1,038
ม.1
434
359
793
27
ม.2
474
341
815
27
ม.3
393
301
694
24
รวมมัธยมต้น
1,301
1,001
2,302
78
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,773
15,932
33,705
1,522
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...