ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
526
474
1,000
65
อบ.2
1,693
1,530
3,223
166
อบ.3
1,771
1,572
3,343
169
รวม อบ.
3,990
3,576
7,566
400
ป.1
2,115
1,816
3,931
173
ป.2
1,952
1,873
3,825
173
ป.3
1,901
1,675
3,576
162
ป.4
1,978
1,732
3,710
164
ป.5
1,985
1,796
3,781
163
ป.6
2,036
1,891
3,927
167
รวมประถม
11,967
10,783
22,750
1,002
ม.1
399
248
647
25
ม.2
394
301
695
27
ม.3
369
293
662
24
รวมมัธยมต้น
1,162
842
2,004
76
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,119
15,201
32,320
1,478
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...