ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
502
493
995
65
อบ.2
1,587
1,491
3,078
165
อบ.3
1,735
1,537
3,272
168
รวม อบ.
3,824
3,521
7,345
398
ป.1
1,889
1,662
3,551
172
ป.2
2,082
1,817
3,899
173
ป.3
1,980
1,866
3,846
171
ป.4
1,915
1,692
3,607
162
ป.5
1,979
1,751
3,730
164
ป.6
1,969
1,789
3,758
166
รวมประถม
11,814
10,577
22,391
1,008
ม.1
408
266
674
26
ม.2
366
247
613
25
ม.3
349
284
633
26
รวมมัธยมต้น
1,123
797
1,920
77
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,761
14,895
31,656
1,483
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...