ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
147
153
300
18
อบ.2
1,532
1,435
2,967
153
อบ.3
1,781
1,529
3,310
158
รวม อบ.
3,460
3,117
6,577
329
ป.1
1,880
1,642
3,522
156
ป.2
1,739
1,474
3,213
152
ป.3
1,711
1,548
3,259
151
ป.4
1,704
1,612
3,316
152
ป.5
1,778
1,609
3,387
153
ป.6
1,768
1,556
3,324
154
รวมประถม
10,580
9,441
20,021
918
ม.1
546
406
952
32
ม.2
584
457
1,041
35
ม.3
457
337
794
30
รวมมัธยมต้น
1,587
1,200
2,787
97
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,627
13,758
29,385
1,344
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...