ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
28
17
45
7
อบ.2
501
488
989
76
อบ.3
595
508
1,103
78
รวม อบ.
1,124
1,013
2,137
161
ป.1
644
621
1,265
83
ป.2
629
558
1,187
82
ป.3
642
570
1,212
80
ป.4
634
617
1,251
81
ป.5
712
578
1,290
82
ป.6
713
672
1,385
84
รวมประถม
3,974
3,616
7,590
492
ม.1
202
139
341
16
ม.2
198
152
350
16
ม.3
161
152
313
16
รวมมัธยมต้น
561
443
1,004
48
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,659
5,072
10,731
701
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...