ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
25
14
39
6
อบ.2
507
476
983
77
อบ.3
504
497
1,001
77
รวม อบ.
1,036
987
2,023
160
ป.1
653
556
1,209
81
ป.2
614
597
1,211
81
ป.3
620
556
1,176
80
ป.4
641
571
1,212
79
ป.5
647
608
1,255
80
ป.6
700
584
1,284
81
รวมประถม
3,875
3,472
7,347
482
ม.1
193
129
322
16
ม.2
154
128
282
16
ม.3
168
142
310
16
รวมมัธยมต้น
515
399
914
48
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,426
4,858
10,284
690
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...