ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
352
321
673
50
อบ.2
1,258
1,147
2,405
141
อบ.3
1,321
1,166
2,487
146
รวม อบ.
2,931
2,634
5,565
337
ป.1
1,511
1,357
2,868
142
ป.2
1,393
1,303
2,696
140
ป.3
1,236
1,248
2,484
137
ป.4
1,328
1,214
2,542
141
ป.5
1,339
1,217
2,556
136
ป.6
1,279
1,248
2,527
134
รวมประถม
8,086
7,587
15,673
830
ม.1
553
448
1,001
40
ม.2
526
415
941
39
ม.3
476
421
897
41
รวมมัธยมต้น
1,555
1,284
2,839
120
ม.4
15
41
56
2
ม.5
14
31
45
1
ม.6
11
30
41
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
102
142
4
รวมทั้งหมด
12,612
11,607
24,219
1,291
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...