ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
365
309
674
74
อบ.2
653
625
1,278
110
อบ.3
785
757
1,542
114
รวม อบ.
1,803
1,691
3,494
298
ป.1
1,283
1,199
2,482
133
ป.2
1,253
1,058
2,311
132
ป.3
1,249
1,090
2,339
130
ป.4
1,273
1,140
2,413
130
ป.5
1,255
1,232
2,487
132
ป.6
1,289
1,199
2,488
133
รวมประถม
7,602
6,918
14,520
790
ม.1
371
233
604
26
ม.2
252
207
459
26
ม.3
235
201
436
26
รวมมัธยมต้น
858
641
1,499
78
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,263
9,250
19,513
1,166
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...