ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
282
236
518
53
อบ.2
652
588
1,240
112
อบ.3
760
701
1,461
113
รวม อบ.
1,694
1,525
3,219
278
ป.1
1,322
1,205
2,527
134
ป.2
1,232
1,168
2,400
132
ป.3
1,248
1,077
2,325
131
ป.4
1,258
1,103
2,361
130
ป.5
1,253
1,138
2,391
130
ป.6
1,240
1,222
2,462
131
รวมประถม
7,553
6,913
14,466
788
ม.1
284
200
484
24
ม.2
305
222
527
25
ม.3
194
192
386
25
รวมมัธยมต้น
783
614
1,397
74
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,030
9,052
19,082
1,140
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...